Błonia Czyżyńskie

Dział Stowarzyszenia „Błonia Czyżyńskie”

Błonia CzyżyńskieCzyżynyMistrzejowicePrądnik Czerwonyw obronie zieleni

Mieszkańcy chcą wstrzymania prac nad drogą do MCN przez tereny zielone Błoń Czyżyńskich. Złożyli projekt uchwały kierunkowej

Stowarzyszenie „Błonia Czyżyńskie” złożyło do Rady Miasta projekt obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. W projekcie uchwały wzywa się  Prezydenta do wstrzymania prac

Read More