CzyżynyDzielnice

Błonia Czyżyńskie: Prace budowlane mimo braku ostatecznej decyzji

Jak informuje strona stowarzyszenia „Błonia Czyżyńskie” rozpoczęcie prac przy budowie Małopolskiego Centrum Nauki COGITEON „stoi w sprzeczności z Art.10a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568)”.


W opublikowanym na swojej stronie internetowej i na Facebooku oświadczeniu czytamy:

„Od początku uważnie przyglądamy się całemu procesowi budowy MCN COGITEON. Jesteśmy zaniepokojeni faktem braku nadzoru archeologicznego przy rozpoczęciu i prowadzeniu prac budowlanych na terenie zabytkowego lotniska Rakowice- Czyżyny. Naszym zdaniem istnieją przesłanki do tego, by taki nadzór zapewnić z uwagi na uzasadnione obawy, że prace budowlane bezpowrotnie zmienią strukturę zabytku, a ewentualne cenne – z historycznego punktu widzenia –  znaleziska mogą przypadkowo zostać uszkodzone bądź zniszczone. Tym bardziej niepokoi nas fakt rozpoczęcia prac budowlanych mimo, że postępowanie o wpisie do rejestru zabytków nie zostało zakończone. Ich rozpoczęcie stoi w sprzeczności z Art.10a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568)”.

Artykuł ten mówi (w ust. 1), że od  dnia  wszczęcia  postępowania  w sprawie  wpisu zabytku  do rejestru do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna, przy zabytku, którego  dotyczy  postępowanie,  zabrania  się  prowadzenia  […] robót budowlanych i podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku. Natomiast ust.2 w/w artykułu precyzuje, że zakaz ten dotyczy także robót budowlanych objętych pozwoleniem  na  budowę  albo  zgłoszeniem,  a także  działań  określonych  w innej decyzji pozwalającej na ich prowadzenie. Wyjątek od tego może stanowić tylko i wyłącznie fakt gdy prowadzenie tych prac wpływa na obronność i bezpieczeństwo państwa (o czym wspomina ust. 3).

Foto: Błonia Czyżyńskie.

Stowarzyszenie uzupełnia, że budowę tego obiektu rozpoczęto również mimo nadal nie zatwierdzonego  dojazdu do nowej instytucji. Jak argumentują „Wariant 5b forsowany przez miasto prowadzi do zniszczenia terenów w sprawie których toczy się postępowanie konserwatorskie. Jest też nieuzasadniony ekonomicznie ponieważ istnieją warianty wycenione taniej”. Autorzy powołują się w tym na artykuł, który ukazał się w Gazecie Krakowskiej. W tekście Piotra Ogórka pokazano wszystkie opracowane do tej pory warianty i ich wycenę. „Będąc mieszkańcami liczymy na szybką i stanowczą reakcję właściwych instytucji oraz marszałka województwa, który być może nie ma świadomości, że takie prace prowadzone są sprzecznie z ustawą o ochronie zabytków” –  podsumowują w wydanym oświadczeniu „Błonia Czyżyńskie”.


link do oświadczenia: http://bloniaczyzynskie.vxm.pl/oswiadczenie-stowarzyszenia-blonia-czyzynskie-ws-prowadzenia-prac-budowlanych-pomimo-braku-prawomocnej-decyzji-o-wpisie-do-rejestru-zabytkow

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.