CzyżynyDzielniceMiasto KrakówMistrzejowiceNowa HutaWzgórza Krzesławickie

Pięć dzielnic w małej sali. Spotkanie nt. planu ogólnego miasta

Mieszkańcy którzy nie zmieścili się w sali stoją przed nią. Foto: Sebastian Kolemba.

Mimo, że na miejscu pojawiłem się punktualnie nie udało mi się wejść na salę, która była już wypełniona po brzegi. Przed drzwiami stało już kilkanaście osób. Ciągle dochodziły kolejne. Ci którym nie udało się wejść nie widzieli prezentacji, która była prezentowana na ekranie stojącym na środku przed sceną. Mogli tylko słyszeć stłumione dźwięki z nagłośnienia, które wylewały się na korytarz. Po krótkim wystąpienia wiceprezydenta Muzyka zaczęła mówić Pani Elżbieta Szczepińska dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego. Niestety wiceprezydentowi nie udało się – w moim odczuciu – wytłumaczyć prostym językiem o co chodzi z tymi planami ogólnymi. Jedynie co zrozumiałem to fakt, że to działanie odgórne – ustawowe. Pani Dyrektor zaczęła ogólnie mówić o planie dla całego Krakowa, po kilku minutach jej monolog został przerwany przez mężczyznę opartego o futrynę drzwi: „tu są ludzie, którzy przyjechali po pracy i chcą iść do domu, a pani mówi nam o Krakowie. Co nas to obchodzi. My jesteśmy z Huty i o Hucie chcemy rozmawiać”. Wtedy do rozmowy włączył się wiceprezydent Muzyk. 

[nagranie w trakcie przygotowania]

Relacja minuta po minucie:

17:38 – Mieszkańcy wyrazili swoje niezadowolenie że oni chcą tutaj terenów inwestycyjnych z możliwością wybudowania się, a nie zieleni.

17:39 – Wiceprezydent Muzyk (trochę odpowiadając na pytanie które wprost nie padło): Ogródki działkowe są nie do ruszenia.

17:40 – Jeden z mieszkańców porusza temat Zesławic i presji jednego z deweloperów, który chce tam wybudować osiedle. Muzyk odpowiada, że miasto nie wyrażą na to zgody.

17:42 – kolejny mieszkaniec mówi o uwolnieniu terenów zielonych i umożliwienie zabudowy mieszkalnej.

17:43 – Muzyk: MPZP będą działać dalej. Trzeba zgłaszać wnioski do planu ogólnego. […] Kraków jest wyjątkowo rolniczą gminą – 42% to tereny rolnicze. Na dowód przytacza obecność dzików.

17:46 – Muzyk: Będziemy zwiększać tereny inwestycyjne w miejsce zielonych. Ale to trzeba zbilansować w innej części miasta.

17:47 – Głosy z sali: w Krakowie wycinają drzewa, ale u nas chcą zieleń robić!

17:50 – Muzyk: dbamy o tereny by nie było inwestycji na osuwiskach. [Od redakcji:  Nie do końca prawda. Srebrna Polana w Mistrzejowicach została sprzedana pod budowę mimo informacji że tam jest osuwisko].

17:51 – mieszkańcy przytaczają panią Elżbietę K. i zastanawiają się co się z nią teraz dzieje.

17:54 – Rozpoczęły się pytania. Jeden z mieszkańców pyta jak to się ma do naszych praw własności. „To mnie się trzeba zapytać, a nie że ja mam wnioski pisać”. [oklaski]
Wiceprezydent odpowiada – wyjaśnia od strony prawnej.

18:17 – Muzyk: Wniosek może składać każdy, ale ustawodawca dopuścił to że można się określić czy jest się właścicielem [terenu – przyp.red.]. [sic!]

18:23 – Pierwsze osoby zaczynają wychodzić z sali.

18:30 – Zaczęły padać pytania właścicieli działek o konkretne sytuacje.

Ponieważ nie dowiedzieliśmy się na spotkaniu o co chodzi z tym planem ogólnym, poszukałem informacji na ten temat w internecie. Najlepiej wytłumaczył to portal lex.pl skąd przytaczamy obszerny fragment tekstu.

Duża nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadziła do polskiego porządku prawnego nowe narzędzia planistyczne. Przykładem może być plan ogólny gminy, który ma zastąpić dotychczasowe studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy. Na uchwalenie planów ogólnych gminy mają czas do 1 stycznia 2026 r.

Plan ogólny gminy ma być obligatoryjnie sporządzanym dokumentem planistycznym o zasięgu całej gminy, który ma zastąpić dotychczasowe studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jednak w przeciwieństwie do studium będzie aktem prawa miejscowego. Oznacza to, że jego postanowienia będą wiążące zarówno przy uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jak i przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy (WZ). Decyzje WZ będą mogły być wydawane wyłącznie na obszarach wskazanych w planie ogólnym. Plan ogólny jednocześnie wyznaczy obszary, na których wydanie decyzji WZ jest dopuszczalne. Dzięki temu rozwiązaniu gminy będą posiadały większy wpływ na to, gdzie może rozwijać się zabudowa i jaki charakter ma ta zabudowa utrzymywać. Takie rozwiązanie zostało przyjęte, aby można było ograniczyć niekontrolowane rozlewanie się zabudowy. Ustawodawca przewidział na uchwalenie planów ogólnych termin do 31 grudnia 2025. Po tej dacie studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy tracą moc. Natomiast brak planów ogólnych uniemożliwi prowadzenie jakichkolwiek prac o charakterze planistycznym na terenie gminy. Podobnie bowiem jak w przypadku decyzji WZ, która nie będzie mogła być wydana bez wcześniejszego określenia obszarów uzupełnienia zabudowy, niemożliwe także będzie uchwalanie planów miejscowych. Po 1 stycznia 2026 r. warunkiem uchwalenia planu miejscowego będzie wejście w życie w danej gminie planu ogólnego”.

Link do artykułu: https://www.lex.pl/uchwalenie-planu-ogolnego,28839.html

Na plus całej sytuacji przemawia tylko jedna rzecz: wiceprezydent Muzyk wyszedł do nas na korytarz i przeprosił, że nie możemy wejść na salę. Urzędnicy nie przewidzieli, że będzie aż tylu chętnych na udział w spotkaniu. Jak zauważył na poprzednich spotkaniach była połowa z tego co teraz. To ciekawe: przewidzieli spotkanie dla pięciu nowohuckich dzielnic i zaplanowali je w małej sali? Co mogło pójść nie tak?


Sebastian KolembaDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.