Transport Zbiorowy

W internecie pojawiła się petycja w obronie wojewódzkich linii autobusowych. Mieszkańcy oczekują, że istniejące linie pozostaną oraz pojawią się nowe połączenia. Niestety z uwagi na oszczędności budżetowe, skarbnik województwa naciska na likwidację lub ograniczenie tych tak potrzebnych połączeń.

„Z dużym uznaniem i nadzieją na trwałe zmiany przyjęliśmy rozpoczęte w tej kadencji samorządu działania związane z odbudową publicznego transportu autobusowego użyteczności publicznej w Małopolsce. Po wielu latach likwidacji lokalnych połączeń, w tym popularnych PKS-ów, z inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury utworzony został Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, z którego skorzystało również Województwo Małopolskie. Utworzono kilka bardzo potrzebnych połączeń międzypowiatowych, w tym Olkusz – Krzeszowice i Olkusz – Trzyciąż – Kraków. Bardzo pozytywną sprawą było też uruchomienie z inicjatywy wicemarszałka Łukasza Smółki transgranicznej linii autobusowej Bukowina Tatrzańska – Dolny Kubin, która umożliwiła wielu Małopolanom dotarcie na słowackie szlaki górskie i w inne popularne miejsca na Słowacji.

Sukces wyżej wymienionych wojewódzkich linii autobusowych bardzo cieszy i dlatego z zaniepokojeniem przyjmujemy docierające do nas sygnały, że ze względu na pandemię koronawirusa i związane z tym oszczędności budżetowe, skarbnik województwa naciska na likwidację lub ograniczenie tych tak potrzebnych połączeń”
– czytamy w petycji, która jest dostępna w internecie pod adresem https://www.ipetitions.com/petition/chcemy-oddychac-nie-dla-likwidacji-wojewodzkich.